header%20logo

Ons skep met ons verstand. Ons dien met ons hart. Ons vervul met entoesiasme!

Ons is 'n opvoedkundige inrigting by uitstek!

waar God Drie-enig, erken en gedien word,
waar
die kind eerste gestel word,
waar leerders in ‘n ontspanne, geborge atmosfeer begelei word om tot hulle volle potensiaal op akademiese-, kulturele- en sportgebied te ontwikkel.
waar
kinders ten volle toegerus word om hulle Hoërskoolloopbaan en toekoms met hoop en verwagting tegemoet te gaan.
waar verantwoordelikheid en selfdissipline hoekstene van die opvoeding is,
waar respek as ‘n lewenswysheid aangeleer word,
waar
die opvoeders – fasiliteerders – in ‘n positiewe en geborge milieu entoesiasties funksioneer om die eise van die toekoms suksesvol te bestuur,
waar die geboue en terrein met trots en oorgawe in stand gehou en verfraai word,
waar
opvoeders, ouers en die gemeenskap saam ‘n gedugte eenheid vorm, om die skool se ideale suksesvol en met entoesiasme te verwesenlik.

807BEF6C 1DDC-4CE9-B6D3-734EF2E8F1E6.jpeg

Copyright © 2023 LAERSKOOL JJ VAN DER MERWE