embleem
placeholder image

KLEREWINKEL

Die klerewinkel sal oop
wees Maandae tot Donderdae

The clothing shop will be open on:
Mondays to Thursdays
12:00 - 15:00
Vrydae / Fridays
07:30 - 13:30

Eerste lokaal langs die Naskoolklasse, regs van die hoofhek van die skool.

First door next to after school classes, right of the schools entrance gate.

Kontak / Contact
017 811 5954.

Klere Winkel / Clothing Shop

Laai af pryslys / Download our pricelist

Skooldrag

Gesublimeerde sweetpakke nou beskikbaar

WINTERSDRAG
Dogters Juniors (Graad 1 tot 3)
Die groen skoolbaadjie is nie verpligtend nie, maar mag wel gedra word, as die ouers dit verkies.
Bestaande skoolsweetpakke bly as skooldrag. Hierby dra hulle ‘n wit kraag-, of rolnekhemp. Hulle mag ook ‘n groen skooltrui onder die sweetpakbaadjie dra. Swart skoolskoene en groen skoolkouse. Geen tekkies nie. Geen dogter mag slegs ‘n sweetpakbroek en wit hemp dra nie, maar moet ‘n groen trui of oortrek-trui daarmee saam dra.
Skoolrok of groen langbroek, sweetpakbaadjie óf skoolbaadjie (met of sonder trui), swart sykouse en skoolskoene.

WINTERSDRAG
Seniors (Graad 4 tot 7)
Die groen skoolbaadjie sal verpligtend wees en geen sweetpakke sal meer gedra word nie.
Skoolrok, skoolbaadjie, met of sonder groen trui, swart sykouse en swart skoolskoene.
Groen langbroek, wit kraaghemp, skoolbaadjie, en/of groen trui/oortrektrui, skoolkouse of swart sykouse en skoolskoene.

SOMERSDRAG
Dogters (Afhangend van weersomstandighede) Skoolrok, trui of baadjie (sweetpakbaadjie in die geval van Gr 1-3), kort groen kouse en skoolskoene.

SOMERSDRAG
Dogters Gr 1-3
Sweetpak soos by wintersdrag.

WINTERSDRAG
Seuns Juniors (Graad 1 tot 3)
Die groen skoolbaadjie sal nie verpligtend wees nie, maar mag wel gedra word, as ouers dit verkies.
Bestaande skoolsweetpak bly as skooldrag. Hierby dra hul ‘n grys kraaghemp. Hulle mag ook ‘n groen skooltrui onder die sweetpakbaadjie dra.
Swart skoolskoene en kouse. Geen tekkies nie.
Geen seun mag slegs ‘n sweetpakbroek en grys hemp dra nie, moet dan ‘n groen trui of oortrek-trui dra.
Grys kort- of langbroek, grys hemp, sweetpakbaadjie óf skoolbaadjie en/of groen trui/oortrektrui, grys kouse en skoolskoene.

SOMERSDRAG
Seuns
Soos wintersdrag met of sonder ‘n baadjie en trui na gelang van weersomstandighede.

SPORTDRAG
Die bestaande skoolsweetpak sal steeds as sportdrag deur leerders van Graad 1 tot 7 gedra word.

Die sport hemp wat vir alle sportspanne in gebruik geneem is, het eenvormigheid gebring en vertoon baie netjies.

Sporthemde en sportsakke is by die klerewinkel beskikbaar.

Wanneer enige leerder van ons skool die skool op die sportveld verteenwoordig, moet hy geklee wees in die sportdrag soos deur die skool voorgeskryf.

Alle leerlinge moet ten alle tye netjies voorkom op die sportveld.

Indien ‘n leerder nie in besit is van die drag nie, moet die afrigter deur die kind in kennis gestel word sodat hy/sy die saak kan oplos.

Volle skooldrag moet by alle
skoolaktiwiteite gedra word.

Copyright © 2020  LAERSKOOL JJ VAN DER MERWE